Vitajte na našej stránke

 

Radi by sme Vám predstavili projekt CHIPS, ktorý sa "rozbieha" na našej škole.

Cieľom tohto projektu je podporiť vrstovnícke vzťahy na školách. Ponúka možnosť zdôveriť sa vyškoleným žiakom prostredníctvom rozhovoru, v ktorom budeme pozorne počúvať čo hovoríte a podporovať vás vo vašich činoch.

Možno, že sa Vám zdá zvláštne, že sme tu my, žiaci, ale verte, že niekedy je jednoduchšie zveriť sa so svojím trápením vrstovníkovi než dospelému. Môžete si povedať, na čo mám riešiť svoj problém s cudzími, veď sú tu moji kamaráti. My však vieme, že sú i také situácie, s ktorými sa nechcete priateľom zdôveriť. Preto sme tu my - vždy Vás vypočujeme.

Naši podporovatelia - žiaci sú pre prácu vyškolení a sú tiež viazaní mlčanlivosťou, podobne ako profesionálni psychológovia, takže o tom, čo spolu preberieme sme povinní mlčať. 

Ako zistíte, kto je podporovateľom CHIPS- u, komu sa možno zdôveriť? Naši podporovatelia sú vybratí z jednotlivých tried od primy po kvartu a v čase, kedy sú Vám k dispozícii sú v "pracovnej " uniforme - oranžovom tričku. Tiež nás môžete vidieť na fotke na nástenkách v hlavnej budove i budove základnej školy.