Webová prezentácia bola spustená

18.05.2010 14:40

Dnes je veľký deň - bola spustená naša nová webová prezentácia.

Táto stránka je miestom, kde sa možno informovať o projekte CHIPS a jeho záujmoch. Taktiež Vám poskytujeme pomoc aj online - môžete nám napísať e-mail o vašej situácii, no najradšej by sme boli, keby ste prišli osobne. Totižto, ak vás nevidíme a nepočujeme, unikne nám až 65% informácií o vašom stave. Takže, ak chcete svoju situáciu riešiť na 99,9% - tá desatina je šťastie - príďte osobne.